berkimya

Dijital Baskı

Dijital Baskı Nedir

Bilgisayar ortamında hazırlanan görsel veya yazılı içeriklerin farklı materyaller üzerine basılması tekniğine dijital baskı denilmektedir.

Dijital baskı; Kumaş üzerine atkı yönünde multi pass makinler ile , çözgü yönünde single pass makinelerle yapılmaktadır

Kovansyonel emprime baskıda, renk çeşitliliği sınırlıdır. Görselin içerisinde en yoğun şekilde mevcut olan birkaç renk seçildikten sonra, bu renklerdeki boyaların katmanlar halinde üst üste  konumlandırılmasıyla son görüntünün oluşması sağlanır. Örneğin sarının birçok tonu, tek bir sarı renge atanır ve biz hepsini aynı sarı renk olarak görürüz.

Dijital baskı ise bilgisayar ortamında hazırlanır. Bilgisayarda oluşturulan çalışmanın bire bir kumaş üzerine aktarılmasıdır. Çalışma tek renk de olsa, milyon renk de olsa, hiçbir ton kaybı yaşanmadan aynı renk çeşitliliğini ve canlılığını koruyabilmek mümkündür. Renk çeşitliliği kadar, çözünürlükteki artış da dijital baskıda görsel kalitesini artıran unsurlar arasındadır. En küçük detaylar bile göz ardı edilmeden, son derece gerçekçi sonuçlar elde edilebilir.

DPI: Dijital görüntüleme sistemlerinde, çözünürlük olarak kullanılan, “DOTS PER INCH” kelimelerinin baş harfleri ile kısaltılmış bir terim yani  ”İNÇ BAŞINA NOKTA” . Çözünürlük yükseldikçe görüntü kalitesi doğru orantılı olarak yükselir

Çözünürlük; görüntü oluşturan bir ekranın içinde bulunan piksel sayısıyla ifade edilebilir. Başka türlü de ifade etmek gerekirse dikeyde ve yatayda olmak üzere ekranda var olan piksel sayısına çözünürlük deniyor. Örneğin 600×1200 çözünürlüğe sahip bir monitör olduğu düşünülürse bunun piksel sayısı 720,000 olarak hesaplanıyor

Nozzle  : Nozzle bir meme, kapalı bir odadan veya borudan çıkarken bir akışkan akışının yönünü veya özelliklerini kontrol etmek için tasarlanmış bir cihazdır. Bir meme genellikle değişen kesit alanına sahip bir boru veya tüptür ve bir sıvının akışını yönlendirmek veya değiştirmek için kullanılabilir.

RIP : RIP Programı Mürekkep püskürtmeli yazıcılar ile tekstil baskısı yapmak üzere geliştirilmiş bir renk ve baskı yönetim (Renk Yönetimi) programıdır. Okutulan renk ile orijinal rengin karşılaştırmasını yaparak doğru renklerin elde edilmesi için gereken renk ayarlamalarını içeren ICC profillerini oluşturur.(Paris merkezli Milletlerarası Ticaret Odası (ICC – International Chamber of Commerce) tarafından kuralları düzenlenen “Incoterms–2010”, milletlerarası ticari anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları ve hukuksal ihtilafları düzenlemek ve alıcı ile satıcının para ve zaman kaybını önlemek amacıyla, bazı kurallar getirmiştir.

Kalibrasyon nedir?

Dijital baskı makinelerinden doğru renkleri elde edebilmek için boyanın kumaştaki verimini ölçmektir.

Kalibrasyonlar dpı’ lara ve kumaş kalitelerine göre ayrı ayrı yapılmalıdır.

4 aşamada yapılır.

1-limit kontrolü

2-Fazla Boyayı kesme işlemi

3-Doğrusallaştırma ayarı

4-Profil oluşturma ayarı

DİJİTAL BASKI ( ÖN HAZIRLIK PATLARI)

DİSPERS BOYALARI İÇİN ÖN HAZIRLIK PATI

ELYAF UYGULAMA İŞLEMİ
DIGIPRINT DPW PES FULARLAMA

ASİT BOYALARI İÇİN ÖN HAZIRLIK PATLARI

Elyaf Uygulama İşlemi
DIGIPRINT NP PES FULARLAMA

REAKTİF BOYALAR İÇİN ÖN HAZIRLIK PATLARI

LİFLER UYGULAMA İŞLEMİ
DIGIPRINT  R CO,CV,LN KAPLAMA,FULARLAMA