berkimya

Baskı

Baskı ve baskı patı nedir?

 

 • Baskı kumaş üzerinde bir bölgenin renklendirilmesi veya bölgesel bir renk aşındırmasıdır.
 • Boyamada kumaşın her tarafının aynı görüntüde olması (üni boyama) önemli parametre iken baskıda sadece desenin bulunduğu alanlar boyanır. Baskının bütün özelliği, tüm kumaş yüzeyindense desenin bulunduğu bölgeyi renklendirmeyi sağlamaktadır.
 • Boyamada kullanılan yöntem ve makinalar ve su hazırlanmış olan aşırı düşük viskoziteli boyama flotteleri baskı için uygun değildir.
 • Boyar maddenin elyafa bağlanmasını sağlayan maddelere, kıvamlaştırıcı ve diğer yardımcı maddelerden oluşmuş belirli bir viskoziteye sahip kıvamlı çözeltilere baskı patı

 

 

Baskı Patı İçerisindeki Malzemelerin Özellikleri

 

Su                                                          

 •  Baskı patının hazırlanmasında kullanılan ve hazırlanan patın büyük çoğunluğunu oluşturan suda, suya sertlik veren iyonlar (Ca+2,Mg+2 vb) ve ağır metal iyonları bulunmamalıdır.
 • Baskı patı hazırlanırken sert su kullanılıyorsa Segaquest CPL, Segaquest DP gibi iyon tutucuların kullanılması önerilmelidir.

Kıvamlaştırıcı

Baskı işlemlerinde kullanılan kıvamlaştırıcı maddeler, baskı patı içerisinde yer alan diğer maddeler ile herhangi bir kimyasal etkileşime girmezler. Bu malzemeler baskı patına istenen kıvamı veren maddelerdir.

Kumaşların hidrofilite özelliğine rağmen baskı patına verdikleri ayarlanabilir kıvam sayesinde kıvamlaştırıcılar boyar maddelerin kumaş yüzeyinde yayılmasını önleyerek desenlerin karışmasını engeller ve sınırları belirli desenlerin elde edilmesini sağlarlar.

 

Alkaliler  ve  asitler

 Baskı patlarının uygulama yapılacak kumaş türüne göre baskı için belirli bir pH değerinde olması gereklidir. Bazı boyar maddelerde

boyar madde-lif bağının oluşumunda pH çok etkilidir. Örneğin

dispers baskı için baskı patının pH değerinin hafif asidik olması gerekirken reaktif baskı için pH değeri alkali olmalıdır. Kullanılacak olan asidik ürünlerin uçuculuklarının düşük olmasıda önemlidir.

 

Dispergatörler                                                 

 Baskı patlarındaki boyar maddenin mümkün olduğunca ince dağılmasını ve mevcut dispersiyonun homojen ve dayanıklı

olmasını sağlar. İyi bir dispersiyonla fikse prosesinde daha hızlı ve

tam reaksiyon mümkün olur.

 

Baskı  ıslatıcıları  ve  havaaldırıcılar

Baskı patı hazırlanırken toz hâldeki boyar maddenin topaklanmasını önlemek ve daha iyi çözünmesini ya da dispers olmasını sağlamak için ıslatıcı ilave edilir. Boyar madde, patın içinde topaklaşırsa bunlar

kumaş üzerinde birikerek koyu noktalar oluşmasına neden olur.

 

BASKI ÇEŞİTLERİ

-Pigment baskı

-Pgment aşındırma

-Dispers baskı

-İpek baskı

-İndatren (aşındırma)baskı

-Reaktif baskı

-Asit baskı

ÖZEL BASKI

-Devore baskı

-Varak baskı

-Puf baskı

-Sedef baskı

-Flok baskı

-Yaldız baskı

 

Dispers Baskı Patları

 

BERPRINT DPW

 

Polyester ve polyester karışımı olan kumaşların dispers boyalar ile yapılacak baskı işlemleri için geliştirilen ve önerilen dispers baskı kıvamlaştırıcısıdır.

 • Özellikle inceltilmiş polyester (PES)/eşarp kumaşların baskı işlemlerinde yüksek renk verimi sağlar.
 • Soğuk suda kolay çözünebilirliği sayesinde avantaj sağlar.
 • Yüksek renk verimi ve kolay basılabilirlik sağlar.
 • Kolay basılabilirliğinin yanısıra kolay yıkanabilme özelliği sayesinde kumaş üzerinde fazla kalan kısmı kolayca kumaştan uzaklaştırılabilir.
 • Viskoizte özellikleri sayesinde rotasyon ve flatbed baskı makinaları için

Doğal yapısından dolayı ekolojiktir

 

BERPRINT R PLUS

 

Selülozik kumaşlar için reaktif boyalarla düz ve rotasyon baskı makineleri için kullanıma uygun tekstil baskı patı kıvamlaştırıcısıdır.

 • CMC
 • Yüksek renk
 • Mükemmel yüzey düzgünlüğü.
 • Alginata göre daha yüksek baskı.
 • Zaman tasarrufu (Alginat gibi şişmesinin beklemeye gerek ) 25 – 30 dakikada kıvamlaşır ve baskıya hazır hale gelir.
 • Kolayca yıkanarak kumaş üzerinden uzaklaştırılır.
 • Orta viskoziteli bir üründür.
 • Rotasyon, filmdruk ve el baskısı için
 • Kullanım miktarı istene viskoziteye göre Önerilen kullanım miktarı 40 – 45 g/kg’dır.
 • Özellikle örgü viskon/pamuk kumaşların baskısında penetrasyon özelliğinden dolayı tercih

 

HAZIR BASKI PATLARI

 

MATWEISS

 

BERPRINT  WHITE   XMW

 

Pamuk, viskon örgü ve dokuma kumaşlar ve bunların karışımı olan koyu renkli kumaş üzerinde yüksek örtücülük ve kaplama efekti sağlaayan kullanıma hazır matweiss beyaz baskı patı.

 • Yüksek örtücülük sağlar.
 • Rotasyon, rulo, parça ve flatbed baskı makinaları için

 

BERPRINT  WHITE  UMT

 

Pamuk, viskon örgü ve dokuma kumaşlar ve bunların karışımı olan koyu renkli kumaş üzerinde  örtücülük ve kaplama efekti sağlaayan kullanıma hazır ekonomik matweiss beyaz baskı patı.

 • Yüksek örtücülük sağlar.

Rotasyon, rulo, parça ve flatbed baskı makinaları için uygundur

 

BERPRINT   WHITE   GV

 

Pamuk, viskon örgü ve dokuma kumaşlar ve bunların karışımı olan koyu renkli kumaş üzerinde yüksek örtücülük ve kaplama efekti sağlaayan kullanıma hazır matweiss beyaz baskı patı.

 • Yüksek örtücülük sağlar.
 • Rotasyon, rulo, parça ve flatbed baskı makinaları için

 

KOYU ZEMİN PATI

 

BERPRINT BRZ

 

Pamuk, viskon örgü ve dokuma kumaşlar ve bunların karışımı olan koyu renkli kumaş üzerinde yüksek örtücülük ve kaplama efekti sağlaayan kullanıma hazır matweiss beyaz baskı patı.

 • Yüksek örtücülük sağlar.
 • Rotasyon, rulo, parça ve flatbed baskı makinaları için

 

BERPRINT GCP NEW

 

Pamuk, viskon örgü ve dokuma kumaşlar ve bunların karışımı olan koyu renkli kumaş üzerinde canlı renklere sahip yüksek örtücülük ve kaplama efekti sağlayan kullanıma hazır baskı patıdır.

 • Yüksek örtücülük sağlar.
 • Rotasyon, rulo, parça ve flatbed baskı makinaları için
 • Pigment boyaları ile

 

Önerilen Baskı Reçetesi

BERPRINT GCP NEW 1000-x g/kg

Pigment boya             x    g/kg

 

AŞINDIRMA PATI

 

BERPRINT  ABRASION – BERPRINT  WHITE ABRASION

 

Aşınabilir boyalar ile boyanmış koyu zemin kumaşlar üzerinde aşındırma baskı uygulaması için geliştirilmiş şeffaf (renkli) ve ya beyaz hazır pigment aşındırma patıdır.

 • Kullanıma hazırdır.
 • Aşındırma efekti için içerisine aşındırıcı madde ilavesi
 • Rotasyon, rulo ve flatbed baskı makinaları için

BERPRINT ABRASION pigment boyalar ile renklendirilebilen şeffaf aşındırma patıdır

 • BERPRINT WHITE ABRASION yüksek örtücülüğe sahip beyaz aşındırma patıdır.

 

Önerilen  Baskı  Reçetesi

BERPRINT ABRASION       830 g/kg BERPRINT  WHITE  ABRASION

Üre                                         100 g/kg

Aşındırıcı malzeme     70        g/kg Yukarıdaki